Het best onderzochte stukje Nederland in Tilburg. Beeld van het onderzoek, de onderzoekers en de biodiversiteit

BOEK > De Kaaistoep > Het best onderzochte stuk natuur in Nederland

Ter gelegenheid van het 25-jarig onderzoek in de Kaaistoep geeft de KNNV-afdeling Tilburg het boek De Kaaistoep uit. Het boek is geschreven door Paul van Wielink, Ron Felix, Jaap van Kemenade, Ad Mol, Theo Peeters, Guido Stooker en 23 gastauteurs en bevat bijdragen over 25 jaar onderzoek, onderzoekers en de biodiversiteit in het gebied. Het is een prachtig boek van ruim 700 pagina’s, met veel beeldmateriaal. Het boek is voor € 25 te koop. (zie gegevens onder dit artikel)

Samenvatting

De Kaaistoep is een Nederlands natuurgebied in de provincie Noord-Brabant in de gemeente Tilburg. Het gebied is ca. 580 ha groot en kenmerkt zich door een arme zandige bodem. Het grootste deel is vrij droog, maar er zijn ook enkele moerassige gedeelten, een aantal gegraven plassen en een beek die het gebied doorsnijdt. Het gebied bestaat voor bijna 70% uit bos en heeft een beschermde status, mede omdat er grondwater wordt gewonnen voor de watervoorziening van de stad Tilburg.

Sinds 1995, dus al 25 jaar lang, worden in het gebied inventarisaties van planten en dieren uitgevoerd en wordt door amateur- en professionele ecologen onderzoek gedaan naar onderlinge relaties tussen organismen. Al deze onderzoeken worden gecoördineerd door de afdeling Tilburg van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en worden ondersteund door Natuurmuseum Brabant. 

In dit boek wordt verslag gedaan van deze onderzoeken in ruim tachtig artikelen. Het betreft onderzoeken naar de geologie en waterhuishouding die het gebied karakteriseren. Maar de meeste artikelen gaan over de biodiversiteit van het gebied, zoals vlinders, wespen en bijen, wantsen, libellen, rivierkreeften, vliegen, slakken, spinnen, vogels, vleermuizen, paddenstoelen, planten en korstmossen. Ook komen relaties aan bod over de rol van dood hout, de rol van kevers bij de afbraak van dode dieren, insecten die leven in gallen en bladmijnen op planten en de invloed van konijnen op het gebied. Tevens wordt ingegaan op de herintroductie van verdwenen amfibieën en wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

Daarnaast wordt een lijst gepresenteerd van bijna 9.000 plant- en diersoorten die sinds 1995 in het gebied zijn aangetroffen; dat is meer dan 21% van alle Nederlandse planten en dieren. Bijna honderdvijftig van deze soorten worden in dit boek voor de eerste maal als nieuw voor Nederland genoemd. Ook werden al eerder enkele schimmels beschreven als nieuw voor de wetenschap op basis van materiaal uit De Kaaistoep. In de soortenlijst staan ook ruim 180 exoten die inmiddels in het gebied blijken voor te komen.
Ook bleek dat er in Nederland vrijwel nergens anders langere ononderbroken reeksen onderzoeksgegevens beschikbaar waren dan in De Kaaistoep van bijvoorbeeld lichtvangsten van vlinders en andere insecten. Daarmee kon een sterke achteruitgang worden aangetoond van insecten in Nederland in de afgelopen 25 jaar.

Het boek De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland is voor € 25,- online te bestellen en te koop bij de boekhandels Livius en Gianotten in Tilburg, Buitelaar in Goirle en Boekhandel Oisterwijk in, inderdaad, Oisterwijk. Zodra het Natuurmuseum Brabant open is, kunt u ook daar een exemplaar kopen.

Boek online bestellen?
Op het bestelformulier kunt u aangeven of u het boek wilt afhalen of dat u wilt dat het naar u opgestuurd wordt.
Als u het boek wilt afhalen kan dat, na overleg, bij de secretaris van de KNNV-afdeling Tilburg, Marie-Cécile van de Wiel.
Als u wilt dat het boek naar u opgestuurd wordt, kan dat (binnen Nederland) voor € 8,- (per boek) extra.
Voor opsturen naar het buitenland zijn de kosten hoger. Het precieze bedrag kunt u opvragen bij de secretaris van de KNNV-afdeling Tilburg (email: kaaistoep2020@gmail.com of 013-5436541).